07 Maj

Because the day was sunny

Because the day was sunny är ett möte mellan den svensk-polska koreografen Lidia Woś absurda och skruvade koreografiska universum och Wisława Szymborskas surrealistiska men ändå vardagliga och ständigt aktuella poesi. I föreställningen vill Lidia Woś utforska hur poesins uttryck kan omformas till dans. Ordens exakta betydelse är inte det viktiga utan det handlar om att använda texten som inspirationskälla. Poesin är en grund för fantasin och hjälper till att öppna för nya tankar, idéer och att vidga rörelsespråket.

Datum: 2019-05-07

Tid: 19:00

Plats: Lund, Lunds Stadsteater

Köp biljett

Scenpasserbjudande: rabatt 40 kr